Szanowni Państwo,

Trwa kolejne rozdanie środków, najprawdopodobniej ostatnie w takiej wielkości – perspektywa 2014 – 2020.

 

Stąd moja propozycja dla Państwa. Jeśli nie czujecie się na siłach, albo po prostu wolicie czas niezbędny na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, dokumentacji rozliczeniowej poświecić na coś innego – zapraszam do współpracy w ramach pozyskiwania funduszy UE, w tym w szczególności:

- opracowywania wniosków o dofinansowanie,
- przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie,
- konsultacji dotyczących realizacji projektów, w tym zamówień w ramach projektów, ewentualnych zmian założeń,
- przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej – wnioski o płatność zaliczkową, rozliczające zaliczki, wnioski o płatność pośrednią i końcową, wnioski sprawozdawcze,
- konsultacji dotyczących trwałości projektów wraz z przygotowywaniem dokumentacji sprawozdawczej w tym okresie - także w ramach perspektywy 2007 - 2013.

 

Zdobyte doświadczenie w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej powinno być wystarczające, aby w profesjonalny i skuteczny sposób przygotować zarówno dokumenty aplikacyjne jak i rozliczeniowe, pozwalające na realizację Państwa planów przy udziale finansowania zewnętrznego.
 
 
Zapraszam do współpracy.
Paweł Pikoń

Aktualności

Początek strony